Uczenie się w oparciu o kompetencje

W Krajowych Ramach Kwalifikacji mocno akcentuje się kompetencje i zorientowanie na efekty kształcenia. Uczenie się w  oparciu o kompetencje w środowisku nauczycielskim jest już znane i dyskutowane. Warto przytoczyć (przypomnieć) kilka fragmentów (z małymi skrótami, modyfikacjami i dygresjami):

Uczenie się w oparciu o kompetencje wymaga innego niż tradycyjne podejścia do nauczania. W edukacji w oparciu o kompetencje podkreśla się rolę środowiska, w którym zachodzi proces uczenia się, umożliwiającego uczniom (studentom) pełne zaangażowanie (i zbliżenie do realnych warunków a nie sztucznych sytuacji akademickich). Ważne jest więc tworzenie środowiska edukacyjnego, sytuacji edukacyjnych, swoistego całościowego kontekstu.

Znaczące konteksty, w których uczniowie czy studenci odczują przydatność i znaczenie umiejętności, nabywanych w naturalny sposób.
Jest to uczenie się do realnego świata a nie tymczasowych warunków szkoły.

Podejście multidyscyplinarne.

Kompetencje są z natury rzeczy holistyczne, skutkiem czego metody nauczania również muszą mieć charakter integracyjny i całościowy (bo życie codzienne jest całościowe).
Kupując ziemniaki w sklepie w całościowy sposób korzystamy z matematyki, botaniki, języka jako komunikacji itd.

Konstruktywne uczenie się.

Konstruktywne (konstruktywistyczne) uczenie się jest postrzegane raczej jako proces budowania własnej wiedzy w relacji do otoczenia niż absorbowanie wiedzy przekazywanej przez innych. Wymaga aktywności a nie sprawności zapamiętywania. Uczenie się (budowanie własnego systemu wiedzy) skupia się na konstruowaniu modeli, produktów, wytycznych, złotych zasad, relacji i innych namacalnych wytworów. Stanowi to przeciwieństwo procesów kształcenia polegających na przetwarzaniu informacji bez praktycznego wykorzystania wiedzy.

Wspólne, interaktywne uczenie się (między innymi z rówieśnikami, nauczycielami oraz instytucjami – a przecież uniwwersytet to pierwotnie wspólnota uczących i nauczanych – powracamy więc do korzeni).

Zasadniczą ideą przyświecającą edukacji w oparciu o kompetencje jest pomoc uczniom w rozwijaniu i budowaniu ich własnej wiedzy oraz poszukiwanie sposobów optymalnego wykorzystania sprawności innych ludzi w ramach procesu uczenia się.

Współpraca i interakcja są domenami nauki, ułatwiają również uczenie się w innych obszarach. Konieczna jest postawa otwarta, w ramach której nauczanie uwzględnia dialog między studentami i nauczycielami akademickimi w zakresie oczekiwań, potrzeb, celów, itd.

Uczenie się refleksyjne, to nie tylko koncentrowanie się na kluczowych sprawnościach, ale także na samym procesie uczenia się. Refleksja między innymi nad własnymi potrzebami, motywacją, przyjętym podejściem, postępami, wynikami wpływa na rozwój umiejętności (strategii) uczenia się, które można nazwać metakompetencjami.

Osobiste uczenie się. Uczenie się jest procesem konstruowania osobistej wiedzy – budowania własnych modeli na bazie poznawanych modeli i uzyskiwanych informacji. Informacje, wiedza, strategie mają dla jednostki sens o tyle, o ile stają się integralną częścią własnej wiedzy i kompetencji tej osoby. W zakresie nauczania oznacza to, że studenci powinni się identyfikować z kontekstami, ludźmi, sytuacjami i zainteresowaniami istniejącymi w poznawanych domenach nauki.

Źródło

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s